کنار تو

عاشق تو

به گل سرخی می مانم

که تو آفتابش می شوی

در نور و گرما می تابی

و احساس عاشقانه ام را

گلبرگ گلبرگ

در من می گشائی

و راز مرا پیش باران

برملا می کنی

تا بداند

زیر چتر هم می شود

از عشق خیس شد

وقتی

چون دو دلدادۀ یکدست

در زیبائی دور می شویم

و شانۀ من

بیشتر سهم باران ست

تا معلوم شود

چقدر دوستت دارم

کنار تو تا ابد

عاشقت میمانم