چی تو چشاته که تو رو آنقدر عزیز میکنه..

این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه..

اینکه نگات نمیکنم یعنی گرفتار توام..

رفتن همه،ولی نترس من که...

....طرفدار توام....