‏ایشالا اونی که تو فکرشین بهتون پیام بده و کلی ذوق کنید