گیرم که لبت به خندست تو رو دربایستی با ادمای دوروبرت

دلت کی میخواد بخنده دیوونه ؟

:)

نظرات شما ( ۲ )

صفحات دیگر