گیرم که لبت به خندست تو رو دربایستی با ادمای دوروبرت

دلت کی میخواد بخنده دیوونه ؟

:)

نظرات شما ( ۱ )

صفحات دیگر